Президент

З'явився у нас президент коней?
Питаюсь:
--Хто такий президент?
--Це такий дядько, який дивиться, як коники їдуть і туди, і сюди.
Руками вліво і вправо показує.